Boostrap Menu builder for Yii2 Framework

Cechy

 • Do menu możesz dodać linki, drop-menu i linie
 • CRUD - edytowanie, przenoszenie, usuwanie elementów
 • Ajax - tworzenie menu bez odświeżania strony
 • Wiele menu (np. różne języki), przechowywane w bazie danych
 • Embedding in the application using the method with the integer parameter
 • Demo Bootsrap MenuBuilder

Instalacja generatora Menu

composer require pceuropa/yii2-menu dev-master
Integracja modułu z Yii2: dodaj następujący kod do pliku konfiguracyjnego /common/config/main.php or /app/config/web.php
'modules' => [
  'menu' => [
      'class' => '\pceuropa\menu\Menu',
    ],
  ]

Tworzenie schematu bazy danych

php yii migrate/up --migrationPath=@vendor/pceuropa/yii2-menu/migrations
Możesz tworzyć menu...

Tworzenie menu

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, tworzenie menu powinno być dostępne pod example.com/menu/creator
Po zapisaniu menu w bazie danych zapamiętaj numer ID

Integracja menu z aplikacją (frontend lub backend)

app/views/layout/main.php
use pceuropa\menu\Menu;
// Menu::NavbarLeft($id) return array

NavBar::begin(['brandLabel' => 'Brand', 'brandUrl' => Url::home()]);
echo Nav::widget([ 
		'items' => Menu::NavbarLeft(1), // param is id of menu
		'options' => ['class' => 'navbar-nav navbar-left']
	]); 

echo Nav::widget([ 
          'items' => Menu::NavbarRight(1),
          'options' => ['class' => 'navbar-nav navbar-right'],
        ]);
NavBar::end();

Komentarze

Stars Follow @pceuropa

Tworzenie formularzy nudzi?