NGINX: przykładowa konfiguracja dla Yii2 szablon advanced

Autor: Rafal Marguzewicz
Opublikowany:
Kategorie: Yii2
Tagi:


nginxDo poprawnej pracy frameworka Yii z serwerem HTTP Nginx, należy:

 1. Zainstalować framework Yii2 szablon advanced
 2. Skonfigurować NIGNX
 3. Skonfigurować Yii2 – plik konfiguracyjny w backend

Konfiguracja NGINX

Lista środowiska:
ścieżka do folderu frontend: /home/user/www/folder-app/frontend/
ścieżka do folderu backend: /home/user/www/folder-app/backend/
URL frontendu: http://yii.dev
URL backendu: http://yii.dev/admin

 

server {
	server_name yii.dev;
	
	root     /home/user/www/folder-app;
	access_log  off;
	charset   utf-8;

	location / {
	    root /home/user/www/folder-app/frontend/web;
		  try_files $uri /index.php?$args;

 	}

  location ~* \.php$ {
    try_files $uri /frontend/web$uri =404;
    include fastcgi.conf;
  }
	

  location ~* \.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|bmp|ico|mov|swf|pdf|zip|rar)$ {
    access_log off;
    log_not_found off;
    try_files $uri /frontend/web$uri =404;
  }


  location /admin {
    alias /home/user/www/folder-app/backend/web;
    try_files $uri /backend/web/index.php?$args;

    location = /admin/ {
      return 301 /admin;
    }

    location ~* ^/admin/(.+\.php)$ {
      try_files $uri /backend/web/$1?$args;
    }

    # avoid processing of calls to non-existing static files by Yii (uncomment if necessary)
    location ~* ^/admin/(.+\.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|bmp|ico|mov|swf|pdf|zip|rar))$ {
      try_files $uri /backend/web/$1?$args;
    }
  }	
	
}

Konfiguracja Yii2 – plik konfiguracyjny backend

return [
	'homeUrl' => '/admin/',
    
  'components' => [

		'request' => [
      'baseUrl' => '/admin',
    ],
  ]
]

Jeżeli to localhost, nie zapomnij dodać yii.dec do hosts

sudo nano /etc/hosts

Przykład pliku hosts na kompie localhost

127.0.0.1    localhost yii.dev pceuropa.dev wordpress.dev
127.0.1.1    m

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nazwa *
Email *

Przeczytaj poprzedni wpis:
NGINX konfiguracja phpMyAdmin na serwerze zdalnym

Po zainstalowaniu NGINX oraz MariaDb/MySQL możemy przystąpić do instalowania i konfigurowania phpMyAadmin (skrót PMA). Artykuł jest dla systemu Linux z...

Zamknij