Konwersja liczb na słowa po polsku (przy użyciu Python3)
| JavaScript Python3


Częsty temat na zadania kwalifikacyjne do nowej pracy. Napisz restowe API które przyjmuje liczbę w postaci liczb (integer) a zwraca jego odpowiednik słownie (string).
Ja stając przed tym zadaniem pomyślałem że zrobię to sam od siebie nie pobierając gotowych bibliotek z internetu, co okazało się błędem ponieważ pracodawca uważał że liczy się cel biznesowy a nie że jesteś super koderem. A celem biznesowym było jak najszybsze wdrożenie wartości do projektu przy jak najmniejszym nakładzie czasu.
Czytaj dalej…